Ouderportaal: ISY

ISY

Het ouderportaal met alle info

Goede communicatie tussen onze school en ouders is erg belangrijk. Daarom maken we op Basisschool De Peddepoel gebruik van het ouderportaal ISY. Op ISY plaatsen wij alle mededelingen die belangrijk of interessant zijn voor ouders. Er is praktische informatie te vinden op de boekenplank. In de agenda staan belangrijke data, zoals studiedagen aangegeven en in het fotoalbum maken we ons onderwijs op een leuke manier in beeld voor ouders. 

Log in op ISY

Ziekmelden en verlof

Verzuim wegens ziekte of (para-)medische afspraak kun je via ISY, mondeling of telefonisch doorgeven vóór 8.30 uur. 

Bijzonder verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd. Er is een speciaal formulier ontwikkeld dat door alle scholen van scholengroep Dynamiek gebruikt wordt. Dit formulier is te vinden op ISY bij het gedeelte: boekenplank > formulieren. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het extra verlof. Wij hanteren als school daarin de wettelijke kaders. 

Meer informatie over de richtlijnen rondom verlof is te vinden op ISY > boekenplank > beleid en richtlijnen.

Intekenen oudergesprekken

Intekenen voor oudergesprekken verloopt via ISY. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd.