Aanmelden en procedure

Aanmelden en procedure

Invullen van het aanmeldformulier

Natuurlijk wil je dat jouw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kies je zelf een school voor je kind. Na aanmelding beoordelen we of onze school aan de ondersteuningsvraag van jouw kind tegemoet kan komen. In de meeste gevallen zal dit het geval zijn.

Ondersteuning

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met jou onderzoeken of wij die ondersteuning voldoende kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met jou als ouder – een school die beter past bij de behoeften van je kind.

Intakegesprek

10 weken voor de plaatsingsdatum ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleerkracht of kwaliteitsteamlid. Tijdens dit gesprek; ongeveer 10 weken voor plaatsing worden de ingevulde intakeformulieren samen met de ouders besproken. Ouders hebben informatieplicht aan de school. Dit betekent dat zij alle relevante informatie aan school verstrekken, zodat de school de ondersteuning en zorg voor het kind zo goed mogelijk kan aanpassen aan de behoeften.