Missie en visie

Missie en visie

Altijd in beweging dankzij uitdagend onderwijs

Onze missie

Op Basisschool De Peddepoel bieden we de kinderen van Wanssum, Geijsteren en omgeving kwalitatief sterk onderwijs. We werken samen aan de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de kinderen om ze goed voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende maatschappij. 

Onze visie

Wij zien de basisschool als een belangrijke eerste stap in een leven lang leren en ontwikkelen. De maatschappij verandert continu en dit vraagt naast kennis vooral de nodige vaardigheden van onze leerlingen om goed voorbereid de toekomst tegemoet te gaan. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat onze kinderen een houding ontwikkelen waarin de volgende kenmerken te herkennen zijn:

 • Enthousiast
 • Nieuwsgierig
 • Zelfstandig
 • Ontdekkend
 • Onderzoekend
 • Kritisch
 • Creatief

Het is ook van belang dat kinderen probleemoplossend denken en handelen en dat ze flinke stappen zetten in de ontwikkeling van eigenaarschap. Al onze kinderen hebben een eigen karakter met unieke talenten en kwaliteiten. Op onze school zetten we samen de eerste stappen om deze te herkennen, te benutten en te laten groeien. Op Basisschool De Peddepoel leven en leren kinderen samen met elkaar. Daarom leren wij kinderen om sociaal vaardig te zijn, goed te communiceren en samen te werken. 

Zo realiseren we onze missie en visie

Onze basis moet op orde zijn, daarmee bedoelen we: een veilig leer- en leefklimaat. We ontwikkelen en groeien vanuit een basis van vertrouwen en met veel ruimte voor plezier. Er wordt dus af en toe ook flink gelachen op onze school. In dit leerklimaat dagen wij onze kinderen uit. Dit doen we veelal in de zone van naaste ontwikkeling. Daarbij volgen we de ontwikkeling van het kind. Dat wil zeggen dat we in ons aanbod rekening houden met het eigen tempo en de eigen manier van leren van het kind. Ons doel is om leerlingen goed te laten functioneren tijdens hun taken op school en hun sociale activiteiten in de maatschappij en hun talenten hierbij tot hun recht te laten komen. We laten ze daarom onderstaande executieve functies ontwikkelen:

Inhibitie

De executieve functie die je helpt impulsen van binnenuit en van buitenaf af te remmen. Daardoor kun je eerst nadenken voordat je wat doet of zegt.

Werkgeheugen

De executieve functie die je helpt om informatie te onthouden en te gebruiken bij een taak. Het helpt je ook om eerder geleerde kennis en vaardigheden weer toe te passen in nieuwe situaties.

Emotieregulatie

De executieve functie die je helpt om informatie te onthouden en te gebruiken bij een taak. Het helpt je ook om eerder geleerde kennis en vaardigheden weer toe te passen in nieuwe situaties.

Flexibiliteit

De executieve functie die je helpt om soepel om te gaan met nieuwe situaties. 

Zo kun je gedrag en gedachten aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zonder van slag te raken.

Taakinitiatie

De executieve functie die je helpt om op tijd te beginnen. En die je ook helpt om initiatief te nemen en te beginnen aan eigen idee├źn.

Planning en organisatie

De executieve functie die je helpt om een plan van aanpak te maken en ook helemaal uit te voeren.

Zelfmonitoring

Executieve functies die je helpen om terug te blikken op het proces om daarvan te leren en de volgende keer het beter te doen.

Theory of mind

Executieve functies die je helpen om terug te blikken op het proces om daarvan te leren en de volgende keer het beter te doen.

De leerkracht bevordert eigenaarschap, is in gesprek met het kind en zet het kind in zijn kracht. De leerkracht is coach en procesbegeleider van de ontwikkeling van ieder kind. De leerkracht werkt doelgericht (aan de kennisdoelen) waarbij gebruik wordt gemaakt van het DI-model. Daarnaast is samen met en van elkaar leren een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs. Onze rijke leeromgeving waarin van elkaar leren wordt gestimuleerd, is een omgeving waar:

 • De werkjes van de kinderen te zien zijn
 • We trots zijn op wat we bereiken
 • De doelen waaraan we werken zichtbaar zijn
 • De juiste balans is m.b.t. zintuiglijke prikkels. Dit kan zowel meer stimulerend als meer rustgevend zijn
 • De juiste balans is tussen ons digitaal onderwijs, bewegend leren en het gebruik van verschillende materialen
 • We zowel binnen als buiten de school ons onderwijs bieden. We trekken actief naar buiten

In deze rijke leeromgeving werken we intensief samen met ouders en verzorgers. Daarnaast werken we (vanuit ons Jeelo-concept) samen met partners in de directe omgeving (Wanssum e.o.).