Onze identiteit

Onze identiteit

Onze naam 

Aan de omgeving van de school kun je zien dat het er vroeger nogal drassig was. Een ideale leefomgeving voor kikkers en padden. Vroeger heette de buurt waar de school is gebouwd "Peddepoel". De naam voor onze school lag dus voor de hand: Basisschool "De Peddepoel". Na de fusie met BS. St. Willibrordus uit Geijsteren in 2014, is ervoor gekozen de naam De Peddepoel te behouden. Er is wel een nieuw logo ontworpen voor de nieuwe fusieschool. In het logo zijn de potloden van BS. St. Willibrordus en de kikker van BS. De Peddepoel verwerkt.

Richting

Ons onderwijs gaat uit van een katholieke levensovertuiging, maar iedereen is welkom bij ons op school. Alle leerlingen volgen het gewone lesprogramma, waarbinnen ook aandacht is voor de feesten van allerlei culturen.

Kinderen met een andere levensovertuiging of medische beperkingen

Mochten medische redenen en/of religieuze overtuiging het onmogelijk maken om deel te nemen aan het lesprogramma, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegd gezag bepaalt of, en welke vervangende activiteiten, op die momenten worden aangeboden.

Brede school

Basisschool De Peddepoel is een brede school. Dit betekent dat wij binnen ons schoolgebouw samenwerken met SPRING kinderopvang en BiblioNu.