Missie / visie

Op de Peddepoel:

  • Voelt ieder zich veilig
  • Gaan we met plezier naar school
  • Zijn we samen verantwoordelijk voor ontwikkeling
  • Bieden we kwalitatief sterk onderwijs.

Onze visie, ons profiel

Wij vinden dat ons onderwijs kinderen de kans moet geven om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn, daarbij zijn sociale- en studievaardigheden belangrijke aandachtspunten. De Peddepoel richt zich op de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals goed taal- en rekenonderwijs. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij.

Daarnaast zetten we sterk in op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen. We doen dat door ons onderwijs in samenhang aan te bieden. Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, dienen kinderen de vrijheid te ervaren om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.


Eindprofiel leerling

Als kinderen na 8 jaar onze school verlaten hebben ze een goede basis op de verschillende vakgebieden op eigen niveau. Ze kunnen probleemoplossend denken en handelen. Ze weten hoe ze op zoek moeten gaan naar betrouwbare informatie en kunnen deze informatie verder verwerken.

Daarnaast hebben zij geleerd om de informatie die zij ontdekt hebben te presenteren aan anderen, ze zijn communicatief vaardig. Op de Peddepoel worden leerlingen gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan, zijn ze sociaal vaardig en kunnen ze samenwerken om hun eigen talenten te ontwikkelen.


Schoolgebouw

We hebben een brede school waarin kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, schoolbibliotheek en basisschool samenwerken. De inrichting van ons gebouw is hierop aangepast.

Door gebruik te maken van moderne media en ICT toepassingen bereiden wij kinderen voor op hun deelname aan de maatschappij van de 21 eeuw.

Daarnaast biedt de schoolomgeving (speelplaats en schoolligging) veel mogelijkheden voor ontwikkeling.

De Peddepoel DSC_7467