Ziek melden

Wilt u, als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, dit voor 08.30 uur middels een telefoontje of een briefje laten weten. Het is wenselijk dat de ouders hun kind zelf afmelden. In de praktijk komt het nl. weleens voor dat de grotere broer of zus het vergeet te melden.

Belt u  s.v.p. zo weinig mogelijk tijdens de lesuren.