Nieuwe ouders

De opvang van nieuwe leerlingen

Kinderen krijgen een maand voordat ze 4 jaar worden, een uitnodiging om voor het eerst te komen kijken in onze school. Deze kennismaking staat beschreven in hoofdstuk 1.6. 
Aan het eind van het schooljaar gaan alle leerlingen een uurtje kijken bij de nieuwe leerkracht in de klas. Ze volgen dan een korte les of er is een kennismakingsactiviteit.
Leerlingen die vanuit andere scholen naar onze school komen, krijgen samen met hun ouders een rondleiding. In dat geval fungeert meestal de directeur of teamleider als gids.
De school waar de leerling vandaan komt, zorgt voor een overzicht van de behandelde stof, gehanteerde methodes en een overzicht van de leerresultaten. Zo nodig wordt contact met de vorige school opgenomen.