Aanmelden (en procedure)

 

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Tien weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek met een lid van het kwaliteitsteam. Zes tot 10 weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

Elk jaar is er in de gemeente Venray een gelegenheid om kinderen aan te melden voor de basisschool. Deze datum die in de hele gemeente geldt wordt tijdig bekend gemaakt in het Wanssums Nieuws, Geijsters Nieuws via ISY en op de peuterspeelzaal. U krijgt bericht wanneer uw kind naar school kan komen. 

In januari vindt er een vooraanmelding plaats van kinderen die in het volgende schooljaar instromen. Helaas hebben we dit jaar geen activiteiten kunnen organiseren voor nieuwe ouders en nieuwe leerlingen. Ook de aanmelding op donderdag 28 januari 2021 van 15.00-17.00 zal komen te vervallen. Ouders waarvan de broertjes/zusjes al op school zijn hebben bericht gekregen via het ISY-portaal. Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met Resi Hegger, kwalititeitsteamlid, via het volgende mailadres resi.hegger@dynamiek.nu. Om toch een kleine indruk te krijgen van onze school kunt u en uw zoon/dochter het filmpje bekijken.

We hopen op een ander moment een warm welkom te kunnen organiseren op school.  

10 weken voor de plaatsingsdatum verstuurt de adm. kracht een uitnodiging voor een intakegesprek met de teamleider.

Tijdens dit gesprek; circa 10 weken voor plaatsing, worden de ingevulde intakeformulieren samen met de ouders besproken.

Ouders hebben informatieplicht.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen